Zwaan

 

De 10de editie van het beeldend project Jardin d’amis staat volledig in de het teken van De dans van de zwaan. Geen vogel is zo prominent aanwezig in onze cultuurgeschiedenis als de zwaan. Geen vogel werd zo vaak geschilderd en gebeeldhouwd, en heeft zoveel aandacht gekregen van dichters en componisten. Dat geldt zowel voor de zwaan zelf, zijn fysische kenmerken, als de mythe, de toespelingen en de betekenissen die de mens in de loop der tijden aan de zwaan heeft gegeven. Twintig beeldend kunstenaars en dertien dichters voeren het bewijs aan dat dit klassieke thema vandaag nog steeds springlevend is. Hun bijdrage ontvouwt zich als een bloemlezing waarin woord en beeld naadloos in elkaar vervloeien. De verschillende percepties en overpeinzingen kunnen wellicht gelezen worden als emblemata temporalia. Eenheid van woord en beeld. De gedichten hebben nochtans geenszins de intentie de sculpturen en fotowerken supplementair te vervolledigen, alsof woorden louter decoratie of vulsel zijn. Evenmin moeten ze gelezen worden als commentaren. Het betreft hier geenszins een onderschrift of bijvoegsel, een addendum, noch een verklaring, een verbloeming of een manifest. Niets van dit alles. De taal van deze dichters trekt een tweede spoor parallel aan de beeldtaal van de plastisch kunstenaar. Tekst en beeld als twee autonome kunstwerken, weliswaar zielsverwant en getweelingd verenigd in een beeldiconografie met de zwaan als gids die wenkend de wereld wil omarmen.

 

Sculpturen - fotowerken - tekeningen - keramiek - juweelkunst en poëzie van o.a.

Annie Van Lerberghe - Ben Cloots - Hilde Goossens - Jozef Van Acker - Luc Verbist - Katrien Everaert - Rudy Burm - Michel Janssens - Mark Dedrie - Myriam Eykens - Viviane Moortgat - Frans Boenders - Christina Guirlande - Etienne Colman - Cecile Van Camp - Martin Joly - Patrick Auwelaert - Hilde De Paepe - Staf Fierens - Herman Claus - Linda Kinders - Rudy Mettepenningen - Claire Geeraert - Cloo Potloot - Staf De Wilde - Luc De Cleir - Lisette Waterschoot

 

Vernissage op zaterdag 20 augustus om 16 uur.
Muzikaal opgeluisterd door de mannenkoor De Scheldegalm van Moerzeke Balletinitiatie op muziek van Tsjaikovski
Een poëtische impressie door enkele dichters op het thema van de zwaan.

Open van 20 augustus tot 4 september 2016 - Nieuwe Laan 31, Hamme.