NEXT EVENTS:
april 15>30, 2023 de intimiteit van papier hamme
may 6+7, 2023 open studio days
may 13>24, 2023 coupee cahier - industriemuseum gent
september 9>24, 2023 de hamse schildersschool en het idcollectief versus het land van de pillecyn hamme

 

TEXTS

 

Artist Statement - Hilde Goossens

 

NL

Onder het dak van mijn thuis huist een atelier waar kamerplanten, schilderijen en verf domineren. Een ruimte die steeds meer vorm en vulling krijgt. Een vloer die steeds meer sporen van noeste arbeid toont. Een collectie werken die steeds groter wordt en mijn verhaal vertelt.

Met mijn schilderijen wil ik mijn herinneringen vastleggen. Ik ben steeds op zoek naar interessante kleuren en kleurcombinaties. De invloed die kleuren op elkaar hebben blijven mij boeien en verrassen. Op een suggestieve manier schilder ik situaties en scènes die heel vertrouwd lijken. Omdat de figuren die de schilderijen bevolken onherkenbaar en dus anoniem zijn, worden deze scènes als een template voor een gedeelde herinnering of herkenning aangeboden aan de kijker.

Wanneer ik onderweg ben documenteer ik locaties en situaties met mijn gsm. Terug thuis ga ik dan op zoek naar een interessante compositie of een boeiend vlak- en lijnenspel, een klein detail. Met slechts enkele kleuren of tinten probeer ik een herkenbaar beeld te maken. Een bevroren scène, een stille getuigenis, een gedempte wereld.

 

 

EN

Under the roof of my home is my studio where houseplants, paintings and paint dominate. A space that is increasingly taking shape and filling up. A floor that shows more and more traces of hard work. A collection of works that continues to grow and that tell my story.

I want to capture my memories with my paintings. I'm always looking for interesting colours and color combinations. The influence that colours have on each other continues to fascinate and surprise me. In a suggestive way I paint situations and scenes that seem very familiar. Because the characters that inhabit my paintings are unrecognisable and therefor anonymous, these scenes are presented to the viewer as a template for a shared memory or recognition.

When on the road I document locations and situations with my mobile phone. Back home, I look for an interesting composition or a fascinating play of planes and lines. I try to create a recognisable image with only a few colours or shades. A frozen scene, a silent testimony, a muffled world.

 

 

FR

Sous le toit de ma maison se trouve un studio où les plantes, les toiles et la peinture dominent. Un espace qui se dessine et se remplit de plus en plus. Un sol qui montre de plus en plus de traces de dur labeur. Une collection d'œuvres qui ne cesse de s'enrichir et qui racontent mon histoire.

Je veux capturer mes souvenirs avec mes peintures. Je suis à la recherche des couleurs et des combinaisons de couleurs intéressantes. L'influence que les couleurs ont les unes sur les autres continue de me fasciner et de me surprendre. De manière suggestive, je peins des situations et des scènes qui semblent très familières. Parce que les personnages qui habitent les peintures sont méconnaissables, ces scènes sont présentées au spectateur comme un modèle pour une mémoire ou une reconnaissance partagée.

Lorsque je suis en route, je me documente sur les lieux et les situations avec mon téléphone portable. A la maison, je recherche une composition intéressante ou un jeu fascinant de surfaces et de lignes. J'essaie de créer une image reconnaissable avec seulement quelques couleurs ou nuances. Une scène figée, un témoignage muet, un monde feutré.

 

or follow us on Instagram - Facebook - Twitter - LinkedIn
© Hilde Goossens