18/04/2018: For the viewer to fill in in its sole discretion

 

In 2016 I was interviewed for an article in Kunsttijdschrift Vlaanderen by Patrick Auwelaert. He wrote something about a painting that still applies to new work I'm making today.

 

"Opvallend aan het paneel met het luchthaventafereel is dat de personages die erop voorkomen geen herkenbare gelaatstrekken hebben, wat overigens bij uitbreiding geldt voor alle figuren in Goossens' oeuvre. Liet de kunstenares ze achterwege om zo de anonimiteit van een luchthaven en van de mensen die er dagelijks gebruik van maken te benadrukken, of deed ze het om haar personages zo universeel mogelijk neer te zetten, onder het motto: wie geen typerende trekken heeft, kan iedereen zijn?  Het antwoord op die vragen ligt ergens in het midden. Goossens schildert niet zozeer naamlozen als wel stereotypen, structuren en sjablonen die de beschouwer naar eigen goeddunken kan invullen."

Patrick Auwelaert, 'Laat de verf maar druipen, laat mijn werk maar onaf zijn', Kunsttijdschrift Vlaanderen n°361, 2016

Let me translate this: "Striking at the panel with the airport scene is that the characters have no recognizable facial features, which applies to all figures in Goossens' oeuvre. Did the artist left the recognisable facial features out to emphasize the anonymity of an airport and its travellers, or does she wants to portray her characters as universal, as in: without facial features the characters can be just anyone. The answer to that question lies somewhere in the middle, Goossens does not paint nameless characters but rather stereotypes, structures, and templates for the viewer to fill in in its sole discretion."

 

The painting in this blog is one of the biggest formats I have painted, measuring 150 by 190 centimeters. The image is from the same cold walk from the previous blog. Some might think that this painting is unfinished, but to me it is finished although in a way it is unfinished: it is waiting for the viewer to finish the artwork. It's like the difference between a book and a movie. I don't want to paint you a movie, I want to paint you a book and put your own imagination at work. Filling in the blanks and the connotations from your own imagery.

Now, it's up to your sole discretion to fill in the characters that live in this scene.